Truy cập nội dung luôn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 63/QĐ-SKHĐT Quyết định về việc thực hiện nhiệm vụ về cải thiện, nâng cao chỉ số thành phần trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Ngãi của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022 và định hướng đến năm 2025 25-07-2022
2 287/BC-SKHĐT Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” – 04/10 06-10-2021
3 280/BC-SKHĐT Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 (nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên Ban Chỉ đạo CCHC và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi) 04-10-2021
4 2052/SKHĐT-TTS Tự kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 04-10-2021
5 2044/SKHĐT-KTĐN Ý kiến về hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Đức Phú 01-10-2021
6 2045/SKHĐT-KTN Rà soát việc đăng ký, tổ chức lại hợp tác xã và giải thể dứt điểm hợp tác xã không còn hoạt động 01-10-2021
7 1914/SKHĐT-KTĐN Đề nghị tham gia thẩm định nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ nông nghiệp sinh thái tổng hợp Kim Dung Nam tại xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi 20-09-2021
8 1913/TBBS-SKHĐT Thông báo bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp sản xuất, thương mại dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ 20-09-2021
9 1908/SKHĐT-KTN Góp ý dự thảo Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030 17-09-2021
10 1904/SKHĐT-KTĐN Giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất và Thương mại Ngọc Trâm 17-09-2021
11 1903/TBBS-SKHĐT Thông báo về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ Khu dân cư Thọ Lộc, xã Tịnh Hà do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển DECOLAND đề xuất. 17-09-2021
12 1905/SKHĐT-ĐTTĐGS Dừng thực hiện và quyết toán dự án Công viên tỉnh Quảng Ngãi – Hạng mục đường trục phía Nam công viên 17-09-2021
13 1906/TBBS-SKHĐT Bổ sung hoàn thiện hồ sơ 17-09-2021
14 1907/SKHĐT-ĐTTĐGS Góp ý về khoản chênh lệch giá trị đầu tư dự án Khu dân cư trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê 17-09-2021
15 1893/SKHĐT-KGVX Góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 16-09-2021
16 1895/SKHĐT-KTĐN Thẩm định bổ sung hồ sơ đề xuất đầu tư dự án Trang trại nuôi bò vỗ béo Thọ An 16-09-2021
17 1890/SKHĐT-KTN Lấy ý kiến đề xuất đầu tư xây dựng các Khu tái định cư trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất theo đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất (lần 2) 16-09-2021
18 127/QĐ-SKHĐT Quyết định Ban hành Quy chế về công tác Văn thư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi 16-09-2021
19 1896/SKHĐT-TH Cung cấp thông tin phục vụ Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2021 16-09-2021
20 1901/SKHĐT-KGVX Góp ý dự thảo Đề án tăng cường cơ sở vật chất hỗ trợ giáo dục STEM và chuyển đổi số góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030 trên địa bàn tỉnh 16-09-2021
21 1880/SKHĐT-KTĐN Có ý kiến lien quan đến các nội dung kiến nghị (lần 2) của Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư Chợ Nghĩa Dõng. 15-09-2021
22 1884/SKHĐT-ĐKKD Cung cấp số lượng doanh nghiệp hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm trên địa bàn tỉnh 15-09-2021
23 1878/SKHĐT-ĐTTĐGS Góp ý Dự thảo Quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 15-09-2021
24 1877/SKHĐT-KTN Góy ý Đề cương Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 15-09-2021
25 1875/SKHĐT-VP Chỉnh sửa dự thảo Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư 14-09-2021
26 1874/SKHĐT-TH Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 14-09-2021
27 1854/SKHĐT-ĐKKD Ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC 13-09-2021
28 1856/SKHĐT-VP Cung cấp thông tin về hiện trạng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến 13-09-2021
29 1858/SKHĐT-KGVX Góp ý dự thảo dự kiến nhu cầu vốn và cam kết giải ngân vốn đầu tư Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 13-09-2021
30 1857/SKHĐT-KGVX Góp ý dự thảo Phương án phát triển nguồn nhân lực qua đào tạo nghề tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 13-09-2021