Truy cập nội dung luôn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH, quốc phòng, an ninh năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

27/09/2023 09:59    64

 Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH, quốc phòng, an ninh năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 (Bấm vào để tải tài liệu)