Truy cập nội dung luôn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

11/10/2023 15:08    78

UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - Quý III năm 2023.

 

 

.