Truy cập nội dung luôn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 rà soát sau thẩm định

26/06/2023 08:09    267

Xin ý kiến thống nhất nội dung tiếp thu, hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh rà soát sau thẩm định (Bấm vào để tải nội dung)

Dự thảo hồ sơ gửi Hội đồng thầm định rà soát sau thẩm đinh (Bấm vào để tải nội dung)

Tin liên quan