Truy cập nội dung luôn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh rà soát, sau thẩm định

12/07/2023 08:36    374

Công văn rà soát, kết thúc thẩm định đối với hồ sơ Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Bấm vào để xem nội dung)

Báo cáo Giải trình, tiếp thu các ý kiến của Hội đồng thẩm định đối với Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh (Bấm vào để xem nội dung)

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi sau thẩm định (Bấm vào để tải nội dung)

Tin liên quan