Truy cập nội dung luôn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tài liệu họp Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi sau phiên họp thẩm định

27/03/2023 13:25    443

Tài liệu tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Bấm vào để tải về)

Tài liệu họp Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (Bấm vào để tải về)

Tin liên quan